Nieuw Concept Greencentre-Oirschot

Nieuw concept: Greencentre-Oirschot

Oirschot heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de meest dynamische boomteelt gebieden van Nederland. De grond in deze regio vormt een zeer goede basis voor de teelt van bomen, struiken en sierteeltgewassen. Dit uit zich ondermeer in de ontwikkeling van een sterk wortelgestel waardoor de hier geteelde bomen en planten zeer goed gedijen in alle grondsoorten.

De onderlinge afstand tussen de verschillende bedrijven is klein.De (internationale) ontsluiting van het gebied is uitstekend door de ligging tussen twee hoofdverbindingswegen (A2 tussen Eindhoven en Den Bosch en A58 tussen Eindhoven en Tilburg).

Zie www.greencentre-oirschot.nl